młoda dziewczyna w okularach VR

Jeśli chcesz poznać potencjał art based research, nauczyć się pracy w interdyscyplinarnych zespołach badawczych, podmiotach przemysłów kreatywnych i art-biznesu, oraz zyskać przewagę na polu sztuki – te studia są dla Ciebie.

Art & science to pierwsze w Polsce międzyobszarowe indywidualne studia artystyczne (stacjonarne drugiego stopnia). Silnie spersonalizowany plan studiów pozwala na kreatywne łączenie sztuki współczesnej z najnowszymi osiągnięciami nauki. Studentki i studenci wspierani przez indywidualnych tutorów mogą stworzyć swoje własne, zindywidualizowane studia realizując oryginalne pomysły interakcji pomiędzy dziedziną sztuki a szeregiem dyscyplin naukowych oferowanych przez Uniwersytet Pedagogiczny.

Są wśród nich między innymi: nauki o sztuce, filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, informatyka techniczna i telekomunikacyjna, inżynieria materiałowa, ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o bezpieczeństwie, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki prawne, nauki socjologiczne, pedagogika, psychologia, matematyka, nauki biologiczne, nauki fizyczne oraz nauki o Ziemi i środowisku.

Zapraszamy zarówno absolwentów studiów pierwszego stopnia w zakresie sztuki i dizajnu, jak również wszystkie osoby z tytułem licencjata z innych dziedzin, które chciałyby studiować i budować swoją karierę w oparciu o połączenie odkrywczości i indywidualnego podejścia świata sztuki z najnowszą wiedzą naukową z różnych obszarów badań.

Art & science kształci nie tylko artystów. Pozwala uzyskać kwalifikacje do prowadzenia interdyscyplinarnych prac rozwojowych w zespołach projektowych w podmiotach sektora kreatywnego, w szczególności w firmach branży reklamy, rynku sztuki i antyków, rzemiosła, designu, mody, filmu, gier komputerowych, sztuk performatywnych, rynku wydawniczego, oprogramowania oraz mediów masowych, internetu i branży IT. Przygotowuje do pracy na stanowiskach projektanta, copywritera, dyrektora artystycznego, dyrektora kreatywnego i równorzędnych. Kształtuje unikatowe zdolności do wykonywania prac z zakresu sztuk wizualnych w technologiach współczesnych i tradycyjnych. Daje szeroką wiedzę z historii i teorii sztuki współczesnej oraz najbardziej aktualnych metod badawczych różnych dziedzin nauki.

Dajemy Wam swobodę interakcji sztuki i projektowania z całym spektrum nauk humanistycznych, społecznych, technicznych oraz ścisłych i przyrodniczych. Wspieramy w dostępie do najlepszych specjalistów i aparatury badawczej. Jeszcze nigdy studia artystyczne nie dawały takich możliwości w jednym miejscu. Jest to możliwe dzięki synergicznemu wykorzystaniu różnych kompetencji naukowych skumulowanych na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

Zapewniamy indywidualne podejście wraz z tutoringiem adresowanym do każdej i każdego z Was oraz dobrą atmosferę w zintegrowanym i zaprzyjaźnionym zespole. Do tego wspólne projekty, wyjazdy i wystawy oraz regularny kontakt z visiting professors z Polski i świata.

Rejestracja elektroniczna na studia potrwa do 25 września 2022 roku.

27 września 2022 roku odbędzie się przegląd prac plastycznych wykonanych w dowolnej technice i rozmowa kwalifikacyjna dotycząca zainteresowań kandydata oraz koncepcji połączenia podczas studiów dziedziny sztuki i wybranego obszaru naukowego.

Spotkajmy się na Uniwersytecie Pedagogicznym.