Budynek UKEN – ul. Podbrzezie 3


W budynku Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie przy ul. Podbrzezie 3

Galeria Podbrzezie
Instytut Sztuki i Designu
Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej