Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ekonomia Społeczna 2024. Zielone umiejętności w obszarze ekonomii społecznej”

Miedzynarodowa-Konferencja-Naukowa-Ekonomia-Spoleczna-2024
Kategoria
Nauka
Termin
19 kwietnia 2024
Miejsce
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie: Aula A1


Cel konferencji

Konferencja ma na celu omówienie zidentyfikowanych potrzeb w zakresie kształtowania i rozwoju zielonych umiejętności, których wymaga sektor ekonomii społecznej aby aktywnie włączyć się w proces zielonej transformacji. Szczególna uwaga będzie poświęcona kształceniu studentów i wsparciu nauczycieli akademickich w zakresie rozumienia i rozpowszechnienia idei rozwoju zrównoważonego i trwałego w gospodarce społecznej.

Równoległym celem konferencji jest ukazanie licznych efektów międzynarodowego projektu „Harnessing the potential of the Social Economy towards a green transformation through the establishment of Socially Driven Green Labs within Universities – Social Driven Green Labs (SDGLabs)”, których odbiorcami są między innymi: studenci, nauczyciele, decydenci różnych szczebli, przedstawicieli trzeciego sektora i trenerzy kompetencji.


Tematyka konferencji

Konferencja tworzy swoistą platformę naukową dla wymiany wiedzy i doświadczeń, a tym samym współpracy pomiędzy zespołem konsorcjum partnerskiego projektu SDG Labs, partnerami stowarzyszonymi oraz powiązanymi grupami interesariuszy z sektora nauki, edukacji oraz podmiotów ekonomii społecznej podejmujących zagadnienia zielonej transformacji.

W ramach konferencji planowane są sesje, które będą miały charakter interaktywny, zapewniając uczestnikom możliwość zapoznania się z rezultatami projektu SDG Labs, to jest: raportem naukowym, galerią cyfrową, podręcznikami dla nauczycieli, MOOC dla nauczycieli, modelami symulacyjnymi czy kieszonkowymi kursami online.

Jednocześnie tworzona w trakcie konferencji przestrzeń wymiany wiedzy i doświadczeń pozostaje otwarta na prezentowanie wyników badań w ramach takich obszarów badawczych jak:

  • Przedsiębiorczość społeczna w rozwiązywaniu problemów współczesnych gospodarek;
  • Pojęcie i działania na rzecz rozwijania zielonych umiejętności;
  • Przydatność zielonych umiejętności i umiejętności przyszłości (ang. future skills) w praktyce przedsiębiorstw;
  • Kształcenie profesjonalnych kadr dla sektora ekonomii społecznej;
  • Biznes odpowiedzialny społecznie wobec wyzwań związanych z kryzysem gospodarczym i klimatycznym;
  • Zagadnienia zrównoważonego rozwoju gospodarczego oraz jego determinanty.
 
 

Wspierane przez iCagenda