Rzecznicy Dyscyplinarni ds. Nauczycieli Akademickich

dr hab. Magdalena Greczek-Stachura, prof. UKEN
prof. dr hab. Maciej Mączyński

 

Rzecznik Dyscyplinarny ds. Studentów

dr hab. Robert Kłaczyński, prof. UKEN
mgr Wojciech Glac