30 marca 2020 roku w strukturze Uczelni utworzone zostało muzeum „Droga do wolności – Muzeum im. gen. Władysława Andersa” (jednostka w organizacji).

List intencyjny związany z powołaniem Muzeum w 2017 roku podpisali Wojewoda Małopolski oraz Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego. Inicjatywę objęła honorowym patronatem córka generała Anna Maria Anders.

Podstawą do utworzenia Muzeum są zbiory zgromadzone w Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytucja ta od lat zajmuje się dokumentowaniem między innymi losów polskich zesłańców do Związku Sowieckiego. W Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń znajduje się około 400 wywiadów ze świadkami historii, którzy wraz z gen. Andersem wydostali się z ZSRS w 1942 roku. Są to zarówno wojskowi, jak i cywile. Materiały zostały zebrane podczas misji naukowych w Polsce i za granicą.

Obecnie w przygotowaniu jest projekt akademickiego parku edukacyjnego Droga do wolności, zajmującego powierzchnię ponad 3 ha. Park zlokalizowany będzie na terenie siedziby Centrum.

Opiekę merytoryczną nad Muzeum pełni dyrektor i pracownicy Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

 

Kontakt

ul. Kozienicka 24
muzeumandersa@up.krakow.pl

strona Muzeum w organizacji „Droga do wolności – Muzeum im. gen. Władysława Andersa” na portalu społecznościowym Facebook