Centrum Symulacji i Doskonalenia Zarządzania Bezpieczeństwem „Pro Patria, Pro Civium” pełni rolę nowoczesnej placówki, której celem jest wzmocnienie potencjału dydaktyczno-badawczego w zakresie nauk o bezpieczeństwie w ich holistycznym ujęciu (społecznym, militarnym, zdrowotnym, szkolnym).

Cel ten będzie realizowany w szczególności poprzez: badania naukowe, projekty edukacyjne, działalność dydaktyczną, działalność szkoleniową, działalność ekspercką, rozwój aparatury badawczej, realizację projektów wdrożeniowych.

Do zadań Centrum należy między innymi: prowadzenie interdyscyplinarnych i międzynarodowych projektów badawczych w zakresie kompetencji kluczowych; prowadzenie doradztwa w zakresie bezpieczeństwa; tworzenie i realizowanie programów profilaktycznych, diagnostycznych, edukacyjnych; organizowanie i prowadzenie specjalistycznych szkoleń, kursów i warsztatów; prowadzenie działalności doradczej i eksperckiej, a także badawczo-naukowej oraz współpraca naukowa z ośrodkami akademickimi, naukowymi, firmami; przygotowywanie publikacji naukowych, materiałów szkoleniowych, filmowych i interaktywnych, związanych z realizacją celów Centrum.

 

Władze

Dyrektor
mgr Andrzej Ziarko
andrzej.ziarko@uken.krakow.pl

Zastępca
dr hab. Przemysław Wywiał, prof. UKEN
przemyslaw.wywial@uken.krakow.pl