Misją Centrum jest tworzenie innowacyjnych rozwiązań, usług i produktów, które powstają w odpowiedzi na realne problemy współczesnych społeczeństw w obszarze gospodarki, nowych technologii, transportu, sektora kultury, usług publicznych, rynku pracy, czy edukacji. Misja ta realizowana jest w oparciu o interdyscyplinarne zespoły badawcze utworzone w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, w ścisłej współpracy z otoczeniem biznesowym, instytucjami i jednostkami administracji publicznej, centrami transferu technologii i i innymi ośrodkami naukowymi. Centrum tworzy innowacyjne rozwiązania poprzez generowanie wiedzy, która może być wykorzystana do realizacji konkretnych przedsięwzięć na drodze prac badawczo-rozwojowych i badań przemysłowych.

 

Władze

Dyrektor
dr hab. Mariusz Dzięglewski, prof. UKEN
mariusz.dzieglewski@uken.krakow.pl

 

Kontakt

ul. Jęczmienna 9
telefon 12 662 79 41, 511 395 284
inlab.biuro@up.krakow.pl

strona internetowa Centrum Badań i Innowacji „In-Lab”