Centrum Języków Obcych prowadzi lektoraty języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego na wszystkich kierunkach studiów, a ponadto lektorat języka łacińskiego na kierunku filologia polska oraz na wybranych kierunkach w Instytucie Neofilologii.

Uczestnictwo w lektoratach prowadzonych w Centrum umożliwia osiągnięcie poziomu zgodnego z Krajowymi Ramami Kwalifikacji oraz standardami określonymi w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego.

Na studiach pierwszego stopnia lektoraty rozpoczynają się od drugiego semestru pierwszego roku studiów i kończą egzaminem po czwartym semestrze. Obejmują one 110 godzin rozłożonych na trzy semestry (40 + 40 + 30 godzin) na studiach stacjonarnych, a na studiach niestacjonarnych rozłożonych na cztery semestry (30 + 25 + 25 + 30 godzin).

Na studiach drugiego stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) wprowadzono specjalistyczny lektorat w wymiarze 15 godzin.

Centrum Języków Obcych oferuje również kursy w ramach wykładów ogólnouczelnianych, takie jak Business English czy English at Work.

 

Władze

Dyrektor
mgr Hanna Rybkowska
hanna.rybkowska@uken.krakow.pl 


Kontakt

Podchorążych 2, pokój 463
telefon 12 662 63 58, 12 662 64 00
cjo@up.krakow.pl

strona internetowa Centrum Języków Obcych