Kierownik
mgr Ewa Żołnierek
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 127
telefon 12 662 60 60
ewa.zolnierek@uken.krakow.pl

Zastępca Kierownika
mgr Małgorzata Sadecka
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 127
telefon 12 662 60 55
malgorzata.sadecka@uken.krakow.pl

Sekcja „Brygada Remontowa”
mgr Mirosław Słomski
telefon 12 662 60 77
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 16p
miroslaw.slomski@uken.krakow.pl

Sekcja ds. Zaopatrzenia i Transportu
mgr Marek Sałęga
telefon 12 662 60 41
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 1
marek.salega@uken.krakow.pl

Sekcja ds. Inwentaryzacji i Ochrony Mienia

Stanowisko P. POŻ

Stanowisko ds. Socjalnych

Kierownik
mgr inż. Lidia Radwanek
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 105
telefon 12 662 60 75
lidia.radwanek@uken.krakow.pl