Kierownik
mgr Rafał Birgiel
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 51
telefon 12 662 60 93
rafal.birgiel@uken.krakow.pl

Kierownik
mgr inż. Agata Małozięć
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 132
telefon 12 662 60 89
agata.maloziec@uken.krakow.pl

Zastępca Kierownika
mgr Joanna Mosur
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 133
telefon 12 662 60 89
joanna.mosur@uken.krakow.pl

Sekcja ds. Dydaktyki
mgr Marta Rojek
telefon 12 662 63 51
mgr Dominika Szmaj
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 133
telefon 12 662 60 90

Sekcja ds. Dydaktyki i Praktyk – praktyki pedagogiczne
mgr Marzena Malinowska-Sułek
mgr Ewelina Rutkowska
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 134
telefon 12 662 66 56 

 

Kierownik
mgr Adam Gliksman
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 27
telefon 12 662 64 50
adam.gliksman@uken.krakow.pl