Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych

dr hab. Andrzej Kuropatnicki, prof. UKEN
andrzej.kuropatnicki@uken.krakow.pl
telefon 12 662 60 97

Dyżury:
czwartek: 10.00–12.00
pokój 130

 

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

prof. dr hab. Roman Kochnowski
roman.kochnowski@uken.krakow.pl
telefon 12 662 60 98

Dyżury:
czwartek: 10.00–11.00
pokój 129a

 

Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

dr hab. Grzegorz Formicki, prof. UKEN
grzegorz.formicki@uken.krakow.pl
telefon 12 662 60 98

Dyżury:
czwartek: 13.00–14.30
pokój 129a

 

Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii

dr hab. Ireneusz Świtała, prof. UKEN
ireneusz.switala@uken.krakow.pl
telefon 12 662 60 97

Dyżury:
poniedziałek: 11.00–12.30
pokój 129

 

Dziekan Wydziału Sztuki

dr hab. Łukasz Murzyn, prof. UKEN
lukasz.murzyn@uken.krakow.pl 
telefon 12 662 60 97

Dyżury:
środa: 14.00–15.30
piątek: 10.00–11.30
pokój 130

Pełnomocnik Rektora ds. Dyscypliny Informatyka
dr hab. Serhii Semenov prof. UKEN
serhii.semenov@uken.krakow.pl

Pełnomocnik Rektora ds. Dyscypliny Inżynieria Materiałowa
dr hab. inż. Agnieszka Twardowska, prof. UKEN
agnieszka.twardowska@uken.krakow.pl

Pełnomocnik Rektora ds. Dyscypliny Socjologia
dr hab. Mariusz Dzięglewski, prof. UKEN
mariusz.dzieglewski@uken.krakow.pl

Sekretarz naukowy Wydziału Nauk Społecznych
dr Klaudia Cenda-Miedzińska
klaudia.cenda-miedzinska@uken.krakow.pl

 

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki o Polityce i Administracji
prof. dr hab. Jacek Sroka
jacek.sroka@uken.krakow.pl

Przewodniczący Rady Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna
dr hab. Sławomir Kurek, prof. UKEN
slawomir.kurek@uken.krakow.pl

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki o Bezpieczeństwie
prof. dr hab. Sergiusz Wasiuta
sergiusz.wasiuta@uken.krakow.pl

Przewodniczący Rady Dyscypliny i Nauki Prawne
dr hab. Grzegorz Krawiec, prof. UKEN
grzegorz.krawiec@uken.krakow.pl

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Ekonomia i Finanse
dr hab. Dorota Murzyn, prof. UKEN
dorota.murzyn@uken.krakow.pl

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach
prof. dr hab. Grażyna Wrona
grazyna.wrona@uken.krakow.pl

Zastępca Przewodniczącej Rady Dyscypliny Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach
prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska
agnieszka.ogonowska@uken.krakow.pl

Sekretarz naukowy Wydziału Nauk Humanistycznch
dr Marcin Gadocha
marcin.gadocha@uken.krakow.pl

 

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Filozofia
prof. dr hab. Katarzyna Gurczyńska-Sady
katarzyna.gurczynska-sady@uken.krakow.pl

Zastępca Przewodniczącej Rady Dyscypliny Filozofia
dr Łukasz Kołoczek
lukasz.koloczek@uken.krakow.pl

Przewodniczący Rady Dyscypliny Historia
prof. dr hab. Łukasz Tomasz Sroka
lukasz.sroka@uken.krakow.pl

Zastępca Przewodniczącego Rady Dyscypliny Historia
dr hab. Isabel Röskau-Rydel, prof. UKEN
isabel.roskau-rydel@uken.krakow.pl 

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Językoznawstwo
dr hab. Joanna Rokita-Jaśkow, prof. UKEN
joanna.rokita-jaskow@uken.krakow.pl

Przewodniczący Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo
prof. dr hab. Paweł Próchniak
pawel.prochniak@uken.krakow.pl

Zastępca Przewodniczącego Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo
dr hab. Aurelia Kotkiewicz, prof. UKEN
aurelia.kotkiewicz@uken.krakow.pl

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki o Sztuce
dr Małgorzata Kaźmierczak
malgorzata.kazmierczak@uken.krakow.pl

 

Sekretarz naukowy Wydziału Pedagogiki i Psychologii
dr Gertruda Wieczorek
gertruda.wieczorek@uken.krakow.pl

 

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Pedagogika
dr hab. Barbara Nowak, prof. UKEN
barbara.nowak@uken.krakow.pl

Zastępca Przewodniczącej Rady Dyscypliny Pedagogika
dr Anna Czyż, prof. UKEN
anna.czyz@uken.krakow.pl

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Psychologia
dr Karolina Czernecka
karolina.czernecka@uken.krakow.pl

Sekretarz naukowy Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
dr hab. Justyna Szpond, prof. UKEN
justyna.szpond@uken.krakow.pl

Przewodniczący Rady Dyscypliny Matematyka
dr hab. Jacek Chmieliński, prof. UKEN
jacek.chmielinski@uken.krakow.pl

Zastępca Przewodniczącego Rady Dyscypliny Matematyka
dr hab. Piotr Pokora, prof. UKEN
piotr.pokora@uken.krakow.pl 

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki Biologiczne 
dr hab. Bartosz Różanowski, prof. UKEN
bartosz.rozanowski@uken.krakow.pl

Zastępca Przewodniczącego Rady Dyscypliny Nauki Biologiczne
dr hab. Krzysztof Piksa, prof. UKEN
krzysztof.piksa@uken.krakow.pl

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku
prof. dr hab. Krzysztof Bąk
krzysztof.bak@uken.krakow.pl

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki Fizyczne
dr hab. Wojciech Bąk, prof. UKEN
wojciech.bak@uken.krakow.pl

Sekretarz naukowy Wydziału Sztuki
dr Marcin Nowak
marcin.nowak@uken.krakow.pl

 

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki
dr hab. Beata Długosz, prof. UKEN
beata.dlugosz@uken.krakow.pl

Zastępca Przewodniczącej Rady Dyscypliny Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki
dr hab. Sebastian Wywiórski, prof. UKEN
sebastian.wywiorski@uken.krakow.pl