Władze Instytutu

Dyrektor
prof. dr hab. Olga Wasiuta
olga.wasiuta@uken.krakow.pl

Zastępcy
dr hab. Tomasz Skrzyński, prof. UKEN
tomasz.skrzynski@uken.krakow.pl
dr Paweł Łubiński
pawel.lubinski@uken.krakow.pl
dr Beata Krzaczek
beata.krzaczek@uken.krakow.pl

 

Struktura Instytutu

Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego
Katedra Bezpieczeństwa Narodowego
Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Informacyjnego
Katedra Bezpieczeństwa Militarnego
Katedra Bezpieczeństwa Społecznego i Edukacji dla Bezpieczeństwa
Katedra Fizyki Komputerowej i Informatyki Kwantowej
Katedra Bezpieczeństwa Systemów i Technologii Informatycznych
Katedra Inżynierii i Analizy Danych
Katedra Cyberbezpieczeństwa

 

Kontakt

Instytut Bezpieczeństwa i Informatyki
Kraków, ul. Ingardena 4, pokój 203N
telefon 12 662 66 04
inob@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Bezpieczeństwa i Informatyki

Władze Instytutu

Dyrektor
dr hab. Agnieszka Greń, prof. UKEN
agnieszka.gren@uken.krakow.pl

Zastępcy
dr hab. Łukasz Binkowski, prof. UKEN
lukasz.binkowski@uken.krakow.pl
dr hab. Tomasz Bryndal, prof. UKEN
tomasz.bryndal@uken.krakow.pl
dr Grzegorz Rut
grzegorz.rut@uken.krakow.pl

 

Struktura Instytutu

Katedra Biochemii i Biofizyki
Katedra Botaniki
Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska
Katedra Fizjologii Roślin
Katedra Fizjologii Zwierząt
Katedra Genetyki
Katedra Geografii Fizycznej
Katedra Geologii i Paleontologii
Katedra Zoologii

Kontakt

Instytut Biologii i Nauk o Ziemi
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 229N
telefon 12 662 78 20
ibnz@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Biologii i Nauk o Ziemi

Władze Instytutu

Dyrektor
dr hab. Piotr Kołodziej, prof. UKEN
piotr.kolodziej@uken.krakow.pl

Zastępcy
dr hab. Marzena Błasiak-Tytuła, prof. UKEN
marzena.blasiak-tytula@uken.krakow.pl
dr hab. Magdalena Stoch
magdalena.stoch@uken.krakow.pl

 

Struktura Instytutu

Katedra Literatury Dawnej i Edytorstwa
Katedra Literatury Nowoczesnej i Krytyki Literackiej
Katedra Teorii i Antropologii Literatury
Katedra Języka Polskiego
Katedra Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej
Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego
Katedra Mediów i Badań Kulturowych

 

Kontakt

Instytut Filologii Polskiej
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 563
telefon 12 662 61 44
polon@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Filologii Polskiej

Władze Instytutu

Dyrektor
dr hab. Krzysztof Gurba, prof. UKEN
krzysztof.gurba@uken.krakow.pl

Zastępcy
dr hab. Dorota Probucka, prof. UKEN
dorota.probucka@uken.krakow.pl
dr Sabina Sanetra-Półgrabi
sabina.sanetra-polgrabi@uken.krakow.pl

 

Struktura Instytutu

Katedra Dziennikarstwa
Katedra Etyki Społecznej, Mediacji i Negocjacji
Katedra Stosunków Międzynarodowych
Katedra Polityk Publicznych
Katedra Polityki i Badań Społecznych
Katedra Nauk o Państwie

Kontakt

Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 420
telefon 12 662 64 46
idsm@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych

Władze Instytutu

Dyrektor
dr hab. Agnieszka Chłosta-Sikorska, prof. UKEN
agnieszka.chlosta-sikorska@uken.krakow.pl

Zastępca
dr Dorota Drzewiecka
dorota.drzewiecka@uken.krakow.pl

 

Struktura Instytutu

Katedra Historii Starożytnej
Katedra Historii Średniowiecznej
Katedra Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii
Katedra Historii Nowożytnej
Katedra Historii XIX wieku
Katedra Historii Najnowszej i Edukacji Historycznej

 

Kontakt

Instytut Historii i Archiwistyki
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 324
telefon 12 662 61 82
historia@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Historii i Archiwistyki

Władze Instytutu

Dyrektor
prof. dr hab. Mariusz Misztal
mariusz.misztal@uken.krakow.pl

Zastępca
dr hab. Alicja Witalisz, prof. UKEN
alicja.witalisz@uken.krakow.pl

 

Struktura Instytutu

Katedra Językoznawstwa Angielskiego
Katedra Dydaktyki Przekładu
Katedra Historii, Kultury i Literatury Krajów Angielskiego Obszaru Językowego
Katedra Dydaktyki Języka Angielskiego
Katedra Cyfrowej Edukacji Językowej

 

Kontakt

Instytut Filologii Angielskiej
Kraków, ul. Karmelicka 41, pokój 203
telefon 12 662 62 05
filologia.angielska@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Filologii Angielskiej

Władze Instytutu

Dyrektor
prof. dr hab. Piotr Jargusz
piotr.jargusz@uken.krakow.pl

Zastępca
dr hab. Agata Agatowska, prof. UKEN
agata.agatowska@uken.krakow.pl 

Struktura Instytutu

Katedra Malarstwa
Katedra Edukacji Artystycznej

 

Kontakt

Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej
Kraków, ul. Mazowiecka 43, pokój 23
telefon 12 662 66 72
imiea@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Malarstwa i Edukacji Artystycznej