• 1 lipca – 1 września 2023: rejestracja elektroniczna
  • 2–16 września 2023: część I rekrutacji (ocena projektu badawczego/artystycznego)
  • 18 września 2023: ogłoszenie wyników części I, zawiadomienia o terminie rozmowy kwalifikacyjnej
  • 21–22 września 2023: część II rekrutacji (komisja wyznacza kandydatowi jeden z podanych dni na rozmowę kwalifikacyjną)
  • 25 września 2023: część III rekrutacji (ocena aktywności naukowej kandydata)
  • 26 września 2023: ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego
  • 29 września 2023 – 3 października 2023: wpis do Szkoły Doktorskiej
  • 27 września – 10 października 2023: wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy
  • 12 października 2023: wpisy uzupełniające

Podstawa prawna
Zarządzenie Rektora Nr R.Z.0211.37.2023 Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 18 kwietnia 2023 roku w sprawie harmonogramu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na rok akademicki 2023/2024