Doc. dr Tadeusz Ziętara

Rektor Uczelni w latach 1980/81

Dr Stanisław Skalski

Rektor Uczelni w latach 1948/49

Prof. dr hab. Henryk W. Żaliński

Rektor Uczelni w latach 2005/06 – 2007/08

Prof. dr hab. Bolesław Faron

Rektor Uczelni w latach 1975/76 – 1980/81

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Rektor Uczelni w latach 2016/17 – 2019/20

Prof. dr hab. Feliks Kiryk

Rektor Uczelni w latach 1993/94 – 1998/99

Prof. dr hab. Michał Śliwa

Rektor Uczelni w latach:

1999/00 – 2001/02
2002/03 – 2004/05
2008/09 – 2011/12
2012/13 – 2015/16