Poszerzenie oferty edukacyjnej Uniwersytetu Pedagogicznego szansą na doskonalenie umiejętności zawodowych na dynamicznym rynku pracy