Kultura w parze z informatyką kluczem do rozwoju gospodarki

Projekt zakłada kompleksowe wsparcie kierunków artystycznych i informatycznych zgodnie z zasadą „sztuka w informatyce, informatyka w sztuce”. W ramach projektu prowadzone będą następujące kierunki studiów:

  • studia I stopnia: informatyka, spec. social media
  • studia II stopnia: digital design; edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
  • studia doktoranckie (III stopnia) w dziedzinie sztuki piękne

  Strona projektu „Kultura w parze z informatyką...”