Szanowni Państwo,
w najbliższym okresie zakończy się proces wyboru władz Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na nową kadencję. Wybory przebiegają wedle przejrzystych zasad, zgodnie z przyjętym kalendarzem i regulaminami i – co cieszy – z dużym zaangażowaniem pracowników, studentów i doktorantów naszej Uczelni.

Kampania wyborcza to okres podsumowań i ocen, ale i dyskusji o przyszłości naszego Uniwersytetu. Zgodnie z tradycją tak dzieje się także teraz i najbliższe tygodnie z pewnością będą pod tym względem bardzo intensywne.

Nie mogę jednak nie zauważyć działalności niektórych osób, najczęściej anonimowych, które zgodnie z przyjętym przez siebie modus vivendi – próbują doprowadzić do bezprawnej ingerencji w działalność Uczelni i złamania jej autonomii, domagając się m.in. przeprowadzenia kontroli spraw, które były już przez Ministerstwo weryfikowane przy pełnej współpracy ze strony Uniwersytetu i nie wykazały nieprawidłowości.

Osoby te inspirują nieprzychylne Uczelni artykuły w jednej z gazet, uzurpując sobie przy tym miano autorytetów oraz będąc stroną, odgrywają rolę sędziów we własnej sprawie. Z tym sposobem działania i ciągłego atakowania Uczelni i jej pracowników przyszło nam żyć w ostatnich latach, choć jak dowodzą moje liczne rozmowy z Państwem, nie akceptujecie tego notorycznego niszczenia wizerunku i dobrego imienia naszej Uczelni. Wierzę, że każdy z Państwa te szkodzące i destabilizujące działania wobec naszej Uczelni oceni indywidualnie.

Nie mogę jednak jako Rektor naszej Uczelni przejść obojętnie nad próbą ingerencji w jej autonomię, gwarantowaną konstytucyjnie i ustawowo. Za takie działania muszę uznać próbę destabilizacji procesu wyborczego i oczekiwanie przez grupkę osób ekstraordynaryjnej, choć niczym nieuzasadnionej, interwencji Prezesa Rady Ministrów i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Moją rolą jest ochronić naszą Społeczność Akademicką przed tego rodzaju zakusami.

Apeluję zatem do osób, które stoją za tymi atakami o zaprzestanie tych – szkodzących naszej Uczelni – działań.

Victoria concordia crescit! Harmonia rodzi zwycięstwo!

prof. dr hab. Piotr Borek
Rektor Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie