Zgodnie z komunikatem Pełnomocnika Rektora ds. Współpracy ze Związkami Zawodowymi informujemy, że Sąd Rejonowy dla Krakowa Nowej Huty w Krakowie Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w jednym z ostatnich orzeczeń wydanych w sprawie, w której Uniwersytet jest stroną, stwierdził brak dowodów na reprezentatywność Komisji Międzyzakładowej OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej i Nowej Erze, wskazując na brak reprezentatywności ww. organizacji związkowej u obu pracodawców, co tym samym powoduje brak przesłanek do szczególnej ochrony jej reprezentantów.