Dostęp do platformy e-learningowej Coursera

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie został przyjęty do programu platformy e-learningowej Coursera. W ramach subskrypcji wszyscy pracownicy, studenci i doktoranci będą mogli nieodpłatnie skorzystać z kursów i szkoleń proponowanych przez platformę i uzyskać certyfikat nieodpłatnie w czasie kwarantanny obowiązującej w USA (do końca lipca 2020 roku).

W ofercie znalazły się kursy są na poziomie akademickim uniwersytetów i instytutów naukowych z całego świata. Na stronie Coursera znajdują się kursy prowadzone między innymi przez Uniwersytet Yale’a, Uniwersytet w Princeton, Uniwersytet Stanforda.

Większość kursów jest prowadzona w języku angielskim, ale w ofercie znajdują się także kursy między innymi w języku hiszpańskim, francuskim i rosyjskim.

Aby przystąpić do programu należy wysłać zgłoszenie na adres mailowy administratora programu w Instytucie Historii i Archiwistyki UP, dr Wiktorii Kudeli-Świątek (wiktoria.kudela-swiatek@up.krakow.pl) i wybrać jedną z opcji poniżej:

  • opcja 1: zgłoszenia grup zajęciowych i seminaryjnych przez prowadzącego lub roczników przez opiekuna roku

termin: 15–22 kwietnia 2020 roku

wymagane dane: imię i nazwisko studenta/doktoranta, adres e-mailowy, na który ma zostać dokonana rejestracja konta i wysłane zaproszenie; imię i nazwisko prowadzącego lub opiekuna roku i jego adres e-mailowy.

  • opcja 2: indywidualne zgłoszenia od pracowników dydaktycznych i niedydaktycznych, doktorantów, w tym także tych, którzy utracili status doktoranta i obecnie pracują jedynie nad pracą doktorską i studentów (dziennych, zaocznych i podyplomowych), których nie zgłosili prowadzący zajęć lub opiekunowie roku

termin: 22–29 kwietnia 2020 roku

wymagane dane: imię i nazwisko kandydata, adres e-mailowy, na który ma zostać dokonana rejestracja konta i wysłane zaproszenie

Adresy e-mailowe powinny pochodzić spoza domeny uniwersyteckiej. Każda z osób zakłada konto prywatne.