Samorząd Województwa Małopolskiego rozpoczął nabór wniosków w dziesiątej edycji konkursu o Nagrodę Województwa Małopolskiego „Ars Quaerendi” za wybitne działania na rzecz rozwoju i promocji kultury.

Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach: MISTRZ, UCZEŃ oraz PROJEKT. Nabór wniosków trwa do 14 czerwca 2017 r.

Sejmik Województwa Małopolskiego przeznacza corocznie na Nagrodę „Ars Quaerendi” łączną kwotę 175 000 zł. Laureaci konkursu w kategorii Mistrz otrzymują 6000 zł, w kategorii Uczeń 4000 zł, a zwycięskie projekty przedsięwzięć kulturalnych nagradzane są kwotą 25 000 zł.

Ideą konkursu jest nagradzanie uznanych już twórców, którzy w swojej dziedzinie zawodowej dowiedli mistrzostwa, a zarazem formują młodych następców kontynuujących drogę swoich Mistrzów. Nagroda „Ars Quaerendi” stanowi również wyróżnienie za podejmowanie ambitnych przedsięwzięć o wysokich walorach artystycznych, które przyczyniają się do urozmaicenia regionalnej oferty kulturalnej i pobudzenia życia kulturalnego naszego regionu.

Bliższe informacje na temat Nagrody znajdują się na stronie internetowej „Ars Quaerendi” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

10 edycja Nagrody „Ars Quaerendi” - ulotka (str. 1)10 edycja Nagrody „Ars Quaerendi” - ulotka (str. 2)