jesienne drzewo przed budynkiem uniwersyteckimZgodnie z decyzją Prorektora ds. Kształcenia i Rozwoju dr. hab. Roberta Stawarza, prof. UP 1 października 2021 roku będzie dniem wolnym od zajęć dydaktycznych, z wyłączeniem studentów pierwszego roku studiów: pierwszego stopnia, jednolitych magisterskich oraz drugiego stopnia.

„Ars Quaerendi”

Samorząd Województwa Małopolskiego rozpoczął nabór wniosków w dziesiątej edycji konkursu o Nagrodę Województwa Małopolskiego „Ars Quaerendi” za wybitne działania na rzecz rozwoju i promocji kultury.

budynek główny Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w KrakowieZgodnie z zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 10 listopada 2023 roku został ogłoszony dniem dodatkowo wolnym od zajęć dydaktycznych dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych: pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich.

studentka Uniwersytetu Pedagogicznego na terenie kampusu z kubkiem termicznym w dłoniZgodnie z decyzją Prorektora ds. Kształcenia i Rozwoju dr. hab. Roberta Stawarza, prof. UP, 10 i 12 listopada 2021 roku będą dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich.

wnętrze jednej z sal wykładowychInformujemy, że osoby, które mają w swoich planach studiów w semestrze zimowym wykłady ogólnouczelniane, zobowiązane są do dokonania na nie zapisu.

Logo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Zgodnie z decyzją Prorektora ds. Kształcenia dzień 10 listopada 2017 r. będzie wolny od zajęć dydaktycznych dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

 

różowo-pamarańczowa plama koloruDział Promocji Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zaprasza do udziału w 11. edycji konkursu „Student Miesiąca” i „Student Roku”.