Władze Wydziału

Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych
dr hab. Andrzej Kuropatnicki, prof. UKEN
andrzej.kuropatnicki@uken.krakow.pl

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Filozofia
prof. dr hab. Katarzyna Gurczyńska-Sady
katarzyna.gurczynska-sady@uken.krakow.pl

Zastępca Przewodniczącej Rady Dyscypliny Filozofia
dr Łukasz Kołoczek
lukasz.koloczek@uken.krakow.pl

Przewodniczący Rady Dyscypliny Historia
prof. dr hab. Łukasz Tomasz Sroka
lukasz.sroka@uken.krakow.pl

Zastępca Przewodniczącego Rady Dyscypliny Historia
dr hab. Isabel Röskau-Rydel, prof. UKEN
isabel.roskau-rydel@uken.krakow.pl 

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Językoznawstwo
dr hab. Joanna Rokita-Jaśkow, prof. UKEN
joanna.rokita-jaskow@uken.krakow.pl

Przewodniczący Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo
prof. dr hab. Paweł Próchniak
pawel.prochniak@uken.krakow.pl

Zastępca Przewodniczącego Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo
dr hab. Aurelia Kotkiewicz, prof. UKEN
aurelia.kotkiewicz@uken.krakow.pl

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki o Sztuce
dr Małgorzata Kaźmierczak
malgorzata.kazmierczak@uken.krakow.pl

 

Uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego

Rada Dyscypliny Filozofia
nadawanie stopnia doktora: dyscyplina filozofia

Rada Dyscypliny Historia
nadawanie stopnia doktora: dyscyplina historia
nadawanie stopnia doktora habilitowanego: dyscyplina historia

Rada Dyscypliny Językoznawstwo
nadawanie stopnia doktora: dyscyplina językoznawstwo
nadawanie stopnia doktora habilitowanego: dyscyplina językoznawstwo

Rada Dyscypliny Literaturoznawstwo
nadawanie stopnia doktora: dyscyplina literaturoznawstwo
nadawanie stopnia doktora habilitowanego: dyscyplina literaturoznawstwo

 

Kontakt

Biuro Dziekanów
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 129a
telefony 12 662 60 97, 12 662 60 98 
biuro.dziekanow@uken.krakow.pl 

Godziny przyjęć stron
poniedziałek: 11.00–14.00
wtorek: 11.00–14.00
środa: 11.00–14.00
wtorek: 11.00–14.00
piątek: 11.00–14.00

strona internetowa Wydziału Nauk Humanistycznych

Władze Wydziału

Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
dr hab. Grzegorz Formicki, prof. UKEN
grzegorz.formicki@uken.krakow.pl

Przewodniczący Rady Dyscypliny Matematyka
dr hab. Jacek Chmieliński, prof. UKEN
jacek.chmielinski@uken.krakow.pl

Zastępca Przewodniczącego Rady Dyscypliny Matematyka
dr hab. Piotr Pokora, prof. UKEN
piotr.pokora@uken.krakow.pl  

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki Biologiczne 
dr hab. Bartosz Różanowski, prof. UKEN
bartosz.rozanowski@uken.krakow.pl 

Zastępca Przewodniczącego Rady Dyscypliny Nauki Biologiczne
dr hab. Krzysztof Piksa, prof. UKEN
krzysztof.piksa@uken.krakow.pl

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku
prof. dr hab. Krzysztof Bąk
krzysztof.bak@uken.krakow.pl

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki Fizyczne
dr hab. Wojciech Bąk, prof. UKEN
wojciech.bak@uken.krakow.pl

Uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego

Rada Dyscypliny Matematyka
nadawanie stopnia doktora: dyscyplina matematyka

Rada Dyscypliny Nauki Fizyczne
nadawanie stopnia doktora: dyscyplina nauki fizyczne

Rada Dyscypliny Nauki Biologiczne
nadawanie stopnia doktora: dyscyplina nauki biologiczne
nadawanie stopnia doktora habilitowanego: dyscyplina nauki biologiczne

Rada Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku
nadawania stopnia doktora: dyscyplina nauki o Ziemi i środowisku

 

Kontakt

Biuro Dziekanów
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 129a
telefony 12 662 60 97, 12 662 60 98
biuro.dziekanow@uken.krakow.pl 

Godziny przyjęć stron
poniedziałek: 11.00–14.00
wtorek: 11.00–14.00
środa: 11.00–14.00
wtorek: 11.00–14.00
piątek: 11.00–14.00

strona internetowa Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Władze Wydziału

Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii
dr hab. Ireneusz Świtała, prof. UKEN
ireneusz.switala@uken.krakow.pl

 

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Pedagogika
dr hab. Barbara Nowak, prof. UKEN
barbara.nowak@uken.krakow.pl

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Psychologia
dr Karolina Czernecka
karolina.czernecka@uken.krakow.pl

 

Uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego

Rada Dyscypliny Pedagogika
nadawanie stopnia doktora: dyscyplina pedagogika

 

Kontakt

Biuro Dziekanów
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 129a
telefon12 662 60 98
biuro.dziekanow@uken.krakow.pl 

Godziny przyjęć stron
poniedziałek: 11.00–14.00
wtorek: 11.00–14.00
środa: 11.00–14.00
wtorek: 11.00–14.00
piątek: 11.00–14.00

strona internetowa Wydziału Pedagogiki i Psychologii

Władze Wydziału

Dziekan Wydziału Nuk Społecznych
prof. dr hab. Roman Kochnowski
roman.kochnowski@uken.krakow.pl

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki o Polityce i Administracji
prof. dr hab. Jacek Sroka
jacek.sroka@uken.krakow.pl

Przewodniczący Rady Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna
dr hab. Sławomir Kurek, prof. UKEN
slawomir.kurek@uken.krakow.pl

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki o Bezpieczeństwie
prof. dr hab. Sergiusz Wasiuta
sergiusz.wasiuta@uken.krakow.pl

Przewodniczący Rady Dyscypliny i Nauki Prawne
dr hab. Grzegorz Krawiec, prof. UKEN
grzegorz.krawiec@uken.krakow.pl

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Ekonomia i Finanse
dr hab. Dorota Murzyn, prof. UKEN
dorota.murzyn@uken.krakow.pl

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach
prof. dr hab. Grażyna Wrona
grazyna.wrona@uken.krakow.pl

Zastępca Przewodniczącej Rady Dyscypliny Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach
prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska
agnieszka.ogonowska@uken.krakow.pl

 

Uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego

Rada Dyscypliny Nauki o Polityce i Administracji
nadawanie stopnia doktora: dyscyplina nauki o polityce i administracji
nadawanie stopnia doktora habilitowanego: dyscyplina nauki o polityce i administracji

Rada Dyscypliny Nauki o Bezpieczeństwie
nadawanie stopnia doktora: dyscyplina nauki o bezpieczeństwie

Rada Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna
nadawanie stopnia doktora: dyscyplina geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Kontakt

Biuro Dziekanów
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 129a
telefon12 662 60 98
biuro.dziekanow@uken.krakow.pl 

Godziny przyjęć stron
poniedziałek: 11.00–14.00
wtorek: 11.00–14.00
środa: 11.00–14.00
wtorek: 11.00–14.00
piątek: 11.00–14.00

strona internetowa Wydziału Nauk Społecznych

Władze Wydziału

Dziekan Wydziału Sztuki
dr hab. Łukasz Murzyn, prof.UKEN
lukasz.murzyn@uken.krakow.pl

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki
dr hab. Beata Długosz, prof. UKEN
beata.dlugosz@uken.krakow.pl

Zastępca Przewodniczącej Rady Dyscypliny Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki
dr hab. Sebastian Wywiórski, prof. UKEN
sebastian.wywiorski@uken.krakow.pl

 

Uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego

Rada Dyscypliny Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki
nadawanie stopnia doktora: dyscyplina sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
nadawanie stopnia doktora habilitowanego: dyscyplina sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

 

Kontakt

Biuro Dziekanów
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 129a
telefon12 662 60 98
biuro.dziekanow@uken.krakow.pl 

Godziny przyjęć stron
poniedziałek: 11.00–14.00
wtorek: 11.00–14.00
środa: 11.00–14.00
wtorek: 11.00–14.00
piątek: 11.00–14.00

strona internetowa Wydziału Sztuki